Wielkopolski Bank Kredytowy S. A. Oddział w Śremie
pl. 20 Października 31
63-100 Śrem

     Oddział WBK w Śremie przez kilka lat utrzymywał współpracę z p. Robertem Mizerą, właścicielem firmy Archim Studio Projektowe.
     Współpracę oceniamy bardzo wysoko pod względem:
- osobistej odpowiedzialności, rzetelności i otwartości na zmiany,
- jakości prowadzonych prac koncepcyjnych i projektowych,
- sprawowania nadzoru autorskiego

     Pan Robert Mizera zrealizował dla naszego Oddziału kilka poważnych zleceń:
- Rozbudowa i modernizacja banku - siedziby Oddziału WBK
  w Śremie (pl. 20 Października 31) koncepcje rozbudowy
  1997-1998, projekt, nadzór autorski; budynek oddany do użytku
  w styczniu 2000 roku
- Placówka filialna banku w Śremie (ul. Chopina 4 e) koncepcja,
  projekt (1997) i nadzór autorski
- Bankomat i reklamy ul. Chłapowskiego 5 . koncepcja, projekt
  i nadzór autorski; oddany do użytku w kwietniu 1996 roku.

     Ponadto Archim Studio wniosło wiele interesujących i ciekawych pomysłów dotyczących wystroju wnętrz w w/w obiektach. Należy również podkreślić, że p. Robert Mizera i jego firma wykonywała prace na rzecz kilku innych Oddziałów WBK

Dyrektor Oddziału Jan Walkowiak 

 
 
Multimedia Plus Sp. z o.o.
ul. Powstańców wlkp. 4a
63-100 Śrem

     Informujemy, iż w czerwcu 2000 roku przekazano nam dokumentację budowlaną projektowanej siedziby rozgłośni "Radio Wielkopolska", wykonaną w pracowni projektowej "Archim". Obejmowała ona wszystkie niezbędne zagadnienia architektoniczno - budowlane, konstrukcyjne, branżowe, oraz wymagane uzgodnienia. Przekazanie projektu poprzedziły szczegółowe analizy przestrzenne, funkcjonalne i techniczno - konstrukcyjne.
     W czasie powstawania koncepcji architektonicznej (bryła), funkcjonalno - materiałowej i konstrukcyjnej, oraz na etapie projektu technicznego z uzgodnieniami, współpraca z architektem Robertem Mizerą układała się bardzo dobrze.
     Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy stwierdzić, że dokumentacja wykonana przez pracownię projektową "Archim" charakteryzuje się wysokimi walorami architektonicznymi i technicznymi

prezes zarządu Multimedia Plus Lech Kuczkowski

 

 
Centrum Hippiki Antoni Chłapowski
Jaszkowo 16
63-112 Brodnica

     W odpowiedzi na prośbę o wystawienie referencji dotyczących opracowań projektowych i współpracy z Panem Robertem Mizerą właścicielem firmy Archim Studio Projektowe informujemy że w okresie 1995 do 1999 wykonano dla nas projekty następujących obiektów: rozbudowa i adaptacja zabytkowego pałacu na hotel - pow. 1965,0 m², sierpień 1996 r.; kryta ujeżdżalnia koni zawierająca bar, restaurację, sklepy, pomieszczenia klubowe, trybuny, stajnie, magazyny, itp. - pow. ok. 7 000 m² internat, stajnie, obiekty gospodarczo-magazynowe i infrastruktura towarzysząca o łącznej pow. ok. 5 000 m².
     Wszystkie opracowania wykonane zostały starannie, terminowo i na wysokim poziomie technicznym.
      Moja wieloletnia współpraca z architektem Robertem Mizerą pozwala mi polecić jego firmę wszystkim którzy potrzebują fachowego projektu o wysokich walorach architektoniczno - funkcjonalnych i przemyślanej konstrukcji.

Antoni Chłapowski

 

 
"RASZ" S. C.
Pysząca 131
63-100 Śrem

     Firma ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE której właścicielem i głównym projektantem jest architekt Robert Mizera, wykonała dla nas w 1996 roku projekt nowej siedziby w Pyszącej koło Śremu. W latach od 1996 do 1998 na tym terenie zaprojektowano i wykonano obiekty budowlane o łącznej pow. ok. 2000 m². Były to: budynek biurowo-socjalny, hale produkcyjne (produkcja wyrobów metalowych, malarnie itp.), hale magazynowe i infrastruktura towarzysząca.
     Projekty wyżej wymienionych budynków zostały wykonane w sposób fachowy z uwzględnieniem niezbędnych uzgodnień (rzeczoznawcy ppoż; bhp, sanepid, ochrony środowiska wraz z operatami ochrony powietrza, gleby itp.), projektów branżowych i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
     Wszystkie pierwotnie przewidziane rozwiązania sprawdziły się w czasie dotychczasowego użytkowania.

     W marcu 2000 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę dla budynku handlowo - biurowego w Śremie (ul. Mała Łazienkowa) według projektu wykonanego również przez firmę ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE. Opracowanie zostało przygotowane równie należycie jak poprzednie zamówienia w latach ubiegłych. Projekt uwzględniał dodatkowo symulacje komputerowe pozwalające ocenić wygląd przyszłego budynku. Powierzchnia całkowita netto tego obiektu to około 855 m².
     Inwestycje budowlane przy realizacji projektów wykonanych przez arch. Roberta Mizerę przebiegały pomyślnie i bez zakłóceń. Wszelkie zapytania do projektanta załatwiane były "od ręki" bez zbędnych formalności.

     Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia możemy z pełnym przekonaniem zarekomendować firmę wszystkim zainteresowanym.

Roman Niemier i Szymon Haberland