• pełnobranżowa dokumentacja budowlana
  - domy mieszkalne jedno i wielorodzinne
  - budynki użyteczności publicznej
    (administracyjne, handlowe, usługowe, sportowe,
    kultu religijnego)
  - obiekty przemysłowo - magazynowe
  - adaptacje, przebudowy i modernizacje
    (szczególnie obiekty zabytkowe i pod ochroną
    konserwatora)
   
 • projekty studialne, koncepcyjne, wykonawcze mała architektura, wnętrza
   
 • inwentaryzacje, kosztorysy
   
 • projekty termomodernizacji budynków
   
 • sprzedaż gotowych domów z katalogu, oraz ich adaptacje i pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
   
 • nadzory, ekspertyzy budowlane, konstrukcyjne i mykologiczne
   
 • kompleksowa obsługa inwestycji w ramach firm partnerskich (dokumentacja-wykonawstwo-materiały)
   
 • komputerowe wizualizacje obiektów
  (wydruki, animacje, obrazy trójwymiarowe)