ul.  Jana   Kilińskiego  5,   63-100   ¦rem
tel./fax:                    0-6 1- 2 8 3 - 4 8 - 7 8
tel. kom:                 0 - 6 0 4 - 8 5 3 - 3 1 2
mail:            a r c h i m @ a r c h i m . p l

NIP:                         7 8 5 - 1 0 0 - 3 0 - 1 9
REGON:                      6 3 0    3 1 4   7 1 3
konto:           B Z   W B K   S.A. O/¦ r e m
58  1090  1405  0000  0000  4001  1979

z a p r a s z a m y   d o   p r a c o w n i
c o d z i e n n i e      o d       8.00  -  16.00
w    soboty    zwykle    od    9.00  -  14.00